Kunsthistorie

Æstetik I

2008
Tekster Billeder
Platon
Ion

Aristoteles
On the art of Poetry
Timaeus

Antik, senantik og tidlig middelalder
2008
Tekster Billeder
Augustin af Hippo
Confessiones, skrevet 397-401
De civitate Dei, skrevet 413-426/27
Lucidarius

Senmiddelalder, renæssance og manierisme 2009
Tekster Billeder
Giorgio Vasari - The Lives af the Artists
Giovanni Pico della Mirandola - Oration on the Dignity of Man
Cennino Cennini - On Painting
Leon Battista Alberti - On Painting
Euclids Elements
Burckhardt - The Civilization of the Renaissance in Italy

    

    

Manierisme, barok og rokoko 2009
Tekster Billeder

   

Arkitektur og identitet i oplevelsesøkonomien 2010
Tekster Billeder
Antoni Gaudi - Sagrada Familia

Modernisme og samtidskunst 2010
Tekster Billeder

Clement Greenberg

Billed- og rumanalyse I 2011
Tekster

Billeder

Selected Articles - Dr. Merlin W. Donald
Merlin W. Donald-The definition of human nature
Merlin W. Donald-Imitation and Mimesis
Merlin W. Donald-Art and Cognitive Evolution

Billed- og rumanalyse II

2011

Tekster

Billeder

 

Kunsthistoriens videnskabsteori - Metode 1

2012

Tekster

Billeder

 

 

 

Æstetik og Metode 2

2013

Tekster

Billeder

 

 

 

Design og oplevelseskultur

2013

Tekster

Billeder

 

 

 

Modernitetens billeder, arkitektur og rum

2014

Tekster

Billeder

 

 

Links

Medieval Europe: A Short History
Art history - resources on the web
British Museum
Italy - Three millennia of history and culture
The Project Gutenberg collection
Stanford Encyclopedia of Philosophy
Wölffling - Principles of Art History